Học viên nói gì về TTE English

"TTE English đã cung cấp cho mình một hành trang tiếng Anh đủ để có thể vượt qua các kì thi tiếng Anh đầu ra của trường đại học. Nhưng quan trọng hơn hết TTE English đã giúp mình có được khả năng tiếng Anh tốt để mình có thể làm việc và học tập ở các môi trường quốc tế có tính cạnh tranh cao." - Cựu học viên Anh Thư chia sẻ

95% học viên hài lòng với chất lượng của TTE English

Tại TTE English, giáo trình được xây dựng trên nền tảng các chương trình chuẩn quốc tế. Vì vậy, học viên luôn được cập nhật những bài học mới nhất và hiệu quả nhất. Ngoài ra, giáo viên của TTE English là những người đầy nhiệt thuyết, tận tâm và có chuyên  môn rất cao.

Sản phẩm duy nhất danh cho sinh viên

TTE English có những sản phẩm tiếng Anh chỉ dành cho sinh viên. Các bạn sinh viên có trình độ từ con số 0 sẽ được TTE English cam kết đầu ra và nâng cao trình độ chỉ trong tối thiểu 3 tháng.

Talk more about your products here.

Tell prospective customers more about your company and the services you offer here.  Replace this image with one more fitting to your business.

Talk more about your products here.

Tell prospective customers more about your company and the services you offer here.  Replace this image with one more fitting to your business.

Next Steps...

This is should be a prospective customer's number one call to action, e.g., requesting a quote or perusing your product catalog.